Toestemmingsformulier

Ondergetekende, verklaart hierbij het volgende:

 • Ik heb weloverwogen en uit vrije wil gekozen voor deze tatoeage.
 • Ik ben geïnformeerd over de risico’s op infecties en andere complicaties als gevolg van het tatoeëren.
 • Ik ben geïnformeerd over de risico’s van het gebruik van tatoeagemateriaal bij gezondheidsklachten zoals diabetes en hemofilie.
 • Ik heb schriftelijke instructies ontvangen over de nazorg van mijn tatoeage.
 • Ik vind mezelf gezond genoeg om deze tatoeage te laten zetten.
 • Ik ben tijdens de behandeling niet onder invloed van alcohol of drugs.
 • Ik weet dat het wordt afgeraden om een tatoeage te laten zetten wanneer je antibiotica of antistollingsmiddelengebruikt.
 • Ik weet dat zwangere vrouwen wordt afgeraden om een tatoeage te laten zetten in verband met verhoogde gevoeligheid voor infecties.
 • Indien uw tatoeage dient ter camouflage van een bestraling- of operatie litteken bespreek dit dan eerst met de arts door wie u bent behandeld of door wie u wordt gecontroleerd.
 • Indien u bij een dermatoloog onder behandeling bent, raadpleeg deze dan alvorens u besluit een tatoeage te laten zetten.
 • Geeft u alstublieft antwoord op de volgende vragen. Ik lijd wel/niet aan enige vorm van:

Dit toestemmingsformulier kan uitsluitend bij een inspectie door de toezichthouder van de GGD worden ingezien, en zal beperkte tijd bewaard worden.